Múltkori posztomban az ügyintézési határidők naptári napban való számításáról szóló, Navracsics Tibor által jegyzett törvényjavaslat salátázási szokásairól írtam. Most a törvénytervezet indokolásában találtam dolgokat, ami megér egy posztot.

A határidők naptári napokban való megállapítása eredményeként, ha egy jogszabály például három vagy öt napos eljárási határidőt állapít meg, és ebbe a határidőbe egy hétvége is beleesik, az ügyintézésre ténylegesen rendelkezésre álló idő ugyan kevesebb lesz, mintha a határidőbe hétvége nem esne bele, a hatóság azonban szervezési-hatékonyság intézkedésekkel megteheti, hogy ilyen esetben az ügyintézést a rövidebb, ténylegesen rendelkezésre álló időnek megfelelően szervezi meg, és esetleg humánerőforrásait megfelelően átcsoportosítja. Ha a hatóság megfelelő munkaszervezéssel sem képes tartani az ügyintézési határidőt, akkor szükség esetén még mindig lehetőség van arra, hogy a hatóság vezetője a Ket. 33. § (7) bekezdése alapján az ügyintézési határidőt meghosszabbítsa. A módosítások mindezek alapján tehát az ügyfelek terheinek a csökkentéséhez is hozzájárulnak.

Világos?

Tehát egy rövid határidejű ügynél a lőtéri süket kutyát sem érdekli, hogy hétvége van. igaz, hogy a Köztisztviselői törvény nem engedi hivatalosan elrendelni a túlmunkát, tehát hétvégén nincs munkavégzés, de a jelenlegi kormányzat mentalitását ismerve, ha valamelyik hatóság vezetője esetlegesen túl sok határidő hosszabbítást rendelne el, azt akár szabotázsnak is nyilváníthatják. A nép nevében tevékenykedő kormányunk még esetleg a nép ellenségeként pellengérre is állítaná a vétkes hivatalvezetőt. Ez mindkettő belefér a kormányzat mostani kommunikációjába. A 2/3-dal a nép hatalmazta fel a kormányzatot mindenre, az ALkotmány módosítása során meg olyan vad ötletek is vannak, hogy akár a Szent inkvizíciót is újra felállíthatják.

A "salátázásban" sérelmezett bújtatott béremelésnek is megvan ám a részletes indokolása.

A törvényjavaslat érinti az integrált ügyfélszolgálati irodákat is . A 2011. január 1-jétől hatályos Ket: módosítás számos feladat- és hatáskört telepít meg az integrált ügyfélszolgálati irodákhoz is. A 2011 . január 1-jével létrejövő megyei, fővárosi kormányhivatalok keretei között kialakítandó integrált ügyfélszolgálati irodák kiemelt szerepet kapnak a jövőben a hatósági eljárások és szolgáltatások lefolytatásában való közreműködésük révén.

Létrehozásuk alapvető célja ugyanis, hogy az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében egyablakos ügyintézés keretében is intézhetők legyenek a hatósági ügyek. Ennek megfelelően a jövőben a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáján többféle, eredetileg más-más hatóságok döntését igénylő kérelmet (például engedélyezési kérelmeket) egyszerre, egy helyen is benyújthatnak, a több hatósági nyilvántartásban is szereplő adatokban bekövetkezett változásokat egyszerre, egy helyen jelenthetik be, továbbá az eljárásokkal kapcsolatos díjakat és illetékeket is egy helyen – több kérelem vonatkozásában akár egy összegben – fizethetik meg. Az ügyfélszolgálati irodák segítségével lehetőség lesz továbbá más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférésre, a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról való másolatkészítésre, adatszolgáltatásra, valamint széleskörű tájékoztató és — akár elektronikus — ügysegédi feladatok ellátására is…………………….

 ………………Mindemellett az ügyfélszolgálati irodákon dolgozók többletterheit az is érdemben növelni fogja a hagyományos ügyfélszolgálati feladatokhoz képest, hogy kétműszakos munkarendben látják majd el tevékenységüket, tekintve, hogy összességében az ügyfélszolgálatok napi tizenkét órás nyitvatartási rendben fognak működni azért, hogy ne csak munkaidőben, hanem munkaidőn túl is lehessen majd ügyeket intézni. Mindezekre tekintettel a rendkívül  munkateher és az elvárt kiemelt szakmai tudás indokolttá teszi ennek elismerését kifejező illetménypótlék létrehozását .

Ebben meg az az érdekes, hogy a bérpótlék nem jár, csak az ügyfélszolgálati dolgozónak. Csakhogy. Nem tud ám két műszakban dolgozni a lelkem, ha az adatgazda hivatalban minden marad a régiben. Munkaidő végén szerver leáll, mentés indul. Miből szolgáltat adatot az ügyfeles? Vagy megfizeti azt, hogy a rendszergazdák külön nyomnak napi 12-15 órát? Nem fogja. Többletterhet csak a front-office dolgozók viselnek?

Megfordult ma a világ. A KDNP-t megelőzte a Jobbik. Most ők fognak ki egy kis szelet a kormány vitorlájából. Igaz, hogy le fogják söpörni, nehogymá az ellenzéknek igaza legyen, de jelzésértékkel bírhatna.

2010. évi . . . törvény

A szabad vasárnap biztosításához szükséges egyes törvénymódosításokról

Preambulum

Az Országgyűlés, a munkavállalók pihenéshez való jogának védelme, az európai kulturális hagyományokhoz igazodó szabad vasárnap biztosítása érdekében megalkotja az alábbi törvényt:…………..

Tehát Tisztelt Navracsics úr! A hétvége szent, még akkor is, ha az ühy határideje mást kíván meg. Teccikérteni?!

Indokolás

Általános indokolás

Az ember nem profittermelő eszköz, tárgy, hanem méltósággal rendelkező személy, akinek az életében, küldetésében a munka fontos, központi szerepet tölt be . Történelmi hagyományunkon hozzá tartozik, hogy a vasárnapokat az emberek pihenéssel, családjukkal , kikapcsolódással töltötték. Az egész heti munka után fizikálisan, mentálisan szüksége van mindenkinek pihenésre, szüksége van arra, hogy családja körében tudja eltölteni a hét utolsó napját.

A jelenlegi rendelkezés a vasárnapi munkavégzés kivételes lehetőségét szélesen értelmezi , ezzel gyakorlatilag megszünteti ennek kivételes lehetőségét. A multinacionális cégek haszonmaximalizálásán kívül nemhogy nem érdeke ma Magyarországon senkinek, hanem alkotmányos jogokat sért a vasárnapi munkavégzés jelenlegi szabályozása .

Tessék már ezt kinyomtatni, és minden parlamenti képviselőnek odaadni. Gondolkozzon el egy kicsit a világ folyásán. A nép nevében.